Menaungi Yatim Dan Dhuafa

Visi Dan Misi

Visi

Bertaqwa, Berkasih Sayang dan Tolong Menolong sesama Muslim

Misi

Melahirkan generasi–genarasi yang mandiri, percaya diri dan mencintai asas–asas kehidupan sebagai generasi Rabbani.